مجله علمی-ترویجی سرای سلامت

چه زمانی نگران افزایش وزن کودکان و نوجوانان خود باشیم؟

برای حفظ سلامتی کودکان و نوجوانان، یکی از عوامل قابل توجه، وزن آن هاست. باید بررسی کنیم آیا اضافه وزن و چاقی آن ها، ناسالم است یا بخشی از روند طبیعی رشد است. اضافه وزن و چاقی، برای تقریبا هر عضو بدن می تواند خطرناک باشد. اضافه وزن و چاقی می تواند با بیماری های قلبی ، دیابت، فشارخون بالا، سکته مغزی ، آسم و حتی بعضی از سرطان ها همراه باشد. برای غربالگری چاقی ناسالم در کودکان و نوجوانان اولین قدم، تقسیم بندی آن ها طبق BMI (شاخص توده بدنی) و مقایسه با سایر کودکان و نوجوانان است.

چه زمانی نگران افزایش وزن کودکان و نوجوانان خود باشیم؟

اهمیت وزن بدن در کودکان و نوجوانان: 

حین رشد کودکان و نوجوانان، اضافه و کم کردن وزن، طبیعی است. اما تغییرات شدیدتر آن می تواند نگران کننده باشد. اضافه وزن و چاقی، برای تقریبا هر عضو بدن می تواند خطرناک باشد.

اضافه وزن می تواند باعث بیماری های متعددی از جمله بیماری های قلبی، دیابت، فشارخون بالا، سکته مغزی و آسم و حتی بعضی از انواع سرطان ها شود. کودکان زیر ۱۳سال که اضافه وزن دارند، از سن ۲۵سالگی می توانند بیماری های قلبی بگیرند.

چاقی انجام دادن فعالیت های فیزیکی بسیاری را برای کودکان و نوجوانان سخت می کند. از نظر روان شناسی نیز،  چاقی می تواند باعث کاهش اعتماد به نفس آن ها به خود و بروز افسردگی شود.

معیار رایج اندازه گیری چربی بدن ( BMI) :

یکی از شاخص های سنجش غیر مستقیم چربی بدن، شاخص توده ی بدنی( BMI) است. BMI روش آسان و ارزان جهت بررسی وضعیت افراد از نظر وزن آن هاست. به همین دلیل متداول است. در کودکان و نوجوانان با هدف شناسایی ‌و غربالگری بچه هایی که اضافه وزن یا چاقی دارند، استفاده می‌شود.

چگونگی محاسبه ی BMI:

BMI از تقسیم وزن (به کیلوگرم) بر مجذور قد (به متر) به دست می آید. یعنی وزن خود به کیلوگرم را بر قد خود به متر تقسیم کنید و بعد دوباره عدد به دست آمده را بر قد خود به متر تقسیم کنید.

تفسیر BMIدر کودکان و نوجوانان :

طبقه بندی کودکان و نوجوانان بر اساس BMI، متفاوت از بالغین است. در این بازه ی سنی، با توجه به سن و دختر یا پسر بودن، دسته بندی می‌ شوند.

این دسته بندی به این علت است که ساختار بدن کودکان و نوجوانان باتوجه به دختر یا پسر بودن و در سنین مختلف، باهم متفاوت است. به همین دلیلBMI در این بازه ی سنی به طور نسبی با کودکان و نوجوانان هم سن و هم جنس خود مقایسه می‌شود.

دسته بندی کودکان و نوجوان باتوجه به BMI:

کودکان و نوجوانان هم سن و هم جنس، در مقایسه باهم در بازه ی رده بندی صفر تا ۱۰۰ قرار می‌گیرند.

کم وزنی رده ی کمتر از ۵
نرمال یا وزن سلامتی رده ی ۵ تا کمتر از ۸۵
اضافه وزن رده ی ۸۵ تا کمتر از ۹۵
چاقی رده ی ۹۵ تا ۱۰۰

باتوجه به جدول فقط زمانی که کودک یا نوجوان در رده ی ۸۵ تا ۹۵  قرار بگیرد، می گوییم اضافه وزن دارد و فقط زمانی که در رده ی ۹۵ یا بیشتر قرار بگیرد میگوییم دچار چاقی است.

اهمیت مشاوره با پزشک خود:

بررسی تفسیر  BMIتوسط پزشک، مساله ی مهمی است تا در صورت لزوم،  برای پیشگیری از ابتلا به بیماری های مرتبط با وزن و چربی، و یا درمان آن ها، تصمیم گرفته شود و اقدامات لازم بعدی انجام شود.

 

استاد ناظر:

دکتر واشقانی فراهانی

مجله علمی-ترویجی سرای سلامت©۲۰۱۷

اضافه کردن نظر

ما را دنبال کنید

شما می توانید به راحتی با ما در تماس باشید ، ما نیز از پیدا کردن دوستان جدید بسیار خوشحال میشویم.