مجله علمی-ترویجی سرای سلامت

نارسایی قلبی با قدرت پمپاژ طبیعی (کسر جهشی حفظ شده)

نارسایی قلبی حالتی است که در آن قلب خون را به خوبی پمپ نمی کند یا به خوبی از خون پر نمی شود.در نتیجه قلب از کار خود در حرکت دادن خون در بدن عقب می ماند.این حالت باعث علائمی مانند ادم(برامدگی)،تنگی نفس و خستگی می شود.

نارسایی قلبی با قدرت پمپاژ طبیعی (کسر جهشی حفظ شده)

نارسایی قلبی با کسر جهشی حفظ شده چیست؟

نوعی نارسایی قلبی است.نارسایی قلبی حالتی است که در آن قلب خون را به خوبی پمپ نمی کند یا به خوبی از خون پر نمی شود.در نتیجه قلب از کار خود در حرکت دادن خون در بدن عقب می ماند.این حالت باعث علائمی مانند ادم(برامدگی)،تنگی نفس و خستگی می شود.

۲ نوع نارسایی قلبی داریم:

  • در نارسایی قلبی با کسر جهشی کاهش یافته قلب خیلی ضعیف است.وقتی عضله قلب پمپ می کند،خوب منقبض نمی شود.به این نوع نارسایی قلبی، نارسایی قلبی سیستولیک هم گفته می شود.
  • در نارسایی قلبی با کسر جهشی حفظ شده، قلب خیلی سفت است.وقتی عضله قلب پمپ می کند،خوب استراحت نکرده(منبسط نمی شود)و از خون پر نمی شود.به این نوع نارسایی قلبی،نارسایی دیاستولیک قلبی هم گفته می شود.

کسر جهشی “ejection fraction” مقدار خونی است که قلب در هر ضربه پمپ می کند.افراد با کسر جهشی حفظ شده،دارای کسر جهشی نرمال هستند.در افراد با نارسایی قلبی سیستولیک،کسر جهشی پایین تر از نرمال می باشد.

آیا تستی برای تشخیص نارسایی قلبی وجود دارد؟

  • عکس قفسه سینه
  • الکتروکاردیوگرام – این تست فعالیت الکتریکی قلب را می سنجد.
  • اکوکاردیوگرام(اکو) – این تست با استفاده از امواج صوتی تصویری از قلب را در حال تپش نشان می دهد.
  • کاتتریزاسیون قلبی – در این تست دکتر لوله نازکی را وارد رگ خونی در دست یا پای شما می کند.سپس این لوله را به سمت قلب هدایت می کند.وقتی لوله در قلب قرار گرفت انازه گیری هایی انجام می شود.

نارسایی قلبی با کسر جهشی حفظ شده چگونه درمان می شود؟

  • داروها : داروهای مختلفی برای درمان استفاده می شود.داروهای مناسب بسته به علامت ها و بیماری های دیگر شما متفاوت خواهند بود.بعضی از داروها علامت های بیمار را مانند ادم و تنگی نفس کاهش می دهند.
  • اگر همزمان بیماری عروق کرنری قلب وجود داشته باشد آن نیز باید درمان شود.درمان شامل داروها،باز کردن عروق بسته یا جراحی می باشد.

استاد ناظر:

دکتر واشقانی فراهانی

مجله علمی-ترویجی سرای سلامت©۲۰۱۷

سپهر نایبی راد

اضافه کردن نظر

ما را دنبال کنید

شما می توانید به راحتی با ما در تماس باشید ، ما نیز از پیدا کردن دوستان جدید بسیار خوشحال میشویم.