مجله علمی-ترویجی سرای سلامت

فشار خون غیر طبیعی چقدر است؟

شارخون طبیعی کمتر از ۱۲۰ بر ۸۰ میلی متر جیوه می باشد. فشارخون سیستولیک ۱۲۰ تا ۱۳۹ میلی متر جیوه و فشارخون دیاستولیک ۸۰ تا ۸۹ میلی متر جیوه به عنوان مرحله قبل از فشارخون بالا در نظر گرفته می شود. فشارخون سیستولیک بیشتر از ۱۴۰ میلی متر جیوه و فشارخون دیاستولیک بیشتر از ۹۰ میلی متر جیوه به عنوان فشارخون بالا در نظر گرفته می شود.

شارخون طبیعی کمتر از ۱۲۰ بر ۸۰ میلی متر جیوه می باشد. فشارخون سیستولیک ۱۲۰ تا ۱۳۹ میلی متر جیوه و فشارخون دیاستولیک ۸۰ تا ۸۹ میلی متر جیوه به عنوان مرحله قبل از فشارخون بالا در نظر گرفته می شود. فشارخون سیستولیک بیشتر از ۱۴۰ میلی متر جیوه و فشارخون دیاستولیک بیشتر از ۹۰ میلی متر جیوه به عنوان فشارخون بالا در نظر گرفته می شود.

فشار خون چیست؟

خون از طریق عروق (به این عروق، سرخرگ می گویند) از قلب به دیگر نقاط بدن برده می شود، برای آنکه خون بتواند در این عروق به جریان در آید، نیاز به فشار مناسب و کافی دارد. این فشار جریان خون در سرخرگ های بدن یعنی فشاری که  در هر انقباض عضله قلب در اثر برخورد خون به دیواره سرخرگ وارد می‌شود، فشارخون نام دارد؛ بنابراین همه افراد برای زنده ماندن نیاز به فشار خون دارند.

میزان فشارخون در عروق به چه عواملی وابسته است؟

فشار خون به میزان خونی که توسط قلب پمپ می شود و مقدار مقاومت ایجاد شده در برابر جریان خون توسط عروق، وابسته می باشد؛ بدین معنی که هرچه میزان خون بیشتری توسط قلب پمپ شود و هرچه عروق باریک تر و تنگ تر باشند؛ فشار خون بالاتر خواهد بود.

فشارخون چگونه بیان می شود؟

فشارخون همه افراد با دو عدد بیان می شود. به طور مثال دکتر به شما می گوید که فشارخون تان ۱۲۰روی ۸۰ میلی متر جیوه می باشد. عددی که همواره بزرگتر است نشاندهنده حداکثر فشارخونی است که بر اثر ضربان قلب در عروق شما به وجود می آید. اصطلاحا به آن فشارخون سیستولیک می گویند؛ و عددی که همواره کوچکتر است نشاندهنده حداقل فشارخون در عروق شما می باشد، که اصطلاحا به آن فشارخون        دیاستولیک می گویند. بنابراین در مثال ذکر شده عدد ۱۲۰، فشارخون سیستولیک است و عدد ۸۰ فشارخون دیاستولیک است. گاهی به جای فشارخون سیستولیک، از عبارت فشار ماکزیموم یا بالایی و به جای فشارخون دیاستولیک، فشار پایینی یا مینیموم استفاده می شود.

فشار خون طبیعی چقدر است و چه مقدار فشارخون را فشار خون بالا می گویند؟

فشار خون طبیعی در بیشتر افراد کمتر از ۱۲۰ روی ۸۰ میلی متر جیوه است. البته  فشارخون به طور طبیعی‌ در اثر استرس و فعالیت بدنی بالا می‌رود، اما اگر در حال استراحت، باز هم فشارخون تان بالا باشد، حتما باید به پزشک مراجعه نمایید. به طور کلی اگر عدد فشارخون سیستولیک بین ۱۲۰ تا ۱۳۹میلی متر جیوه و عدد فشارخون دیاستولیک شما بین ۸۰ تا ۸۹ میلی متر جیوه باشد، شما در مرحله قبل از بیماری فشارخون  بالا یا فشار خون مرزی قرار دارید. در این مرحله، شما مبتلا به بیماری فشارخون بالا نمیباشید، اما ممکن است در آینده ای نزدیک به این بیماری مبتلا شوید؛ لذا لازم است حداقل سالی یکبار فشار خون خود را اندازه گیری نمایید. در این مرحله نیز عوارض ناشی از فشار بالا بر روی دستگاه های مختلف بدن آغاز می گردد، اما نقش استفاده از داروها در کاهش خطر مشخص نشده است. در این مرحله بهترین روش برای رساندن فشار به میزان طبیعی و پیشگیری از ابتلا به بیماری فشار خون بالا، اصلاح سبک زندگی می باشد.  اما اگر به طور مداوم، عدد فشار خون سیستولیک شما بالای ۱۴۰ میلی متر جیوه و یا عدد فشارخون دیاستولیک شما بالای ۹۰ میلی متر جیوه باشد، شما مبتلا به بیماری فشار خون بالا هستید و باید سریعا به پزشک مراجعه نمایید.

نتیجه گیری:

مرحله قبل از فشارخون بالا، هشداری برای پیشگیری از ابتلا به بیماری فشارخون بالا می باشد؛ پس لطفا با معاینات دوره ای از ابتلا به فشارخون بالا جلوگیری نمایید.

استاد راهنما: دکتر هاله اشرف

مجله علمی-ترویجی سرای سلامت©۲۰۱۷

 

حمیده عظیمی

ما را دنبال کنید

شما می توانید به راحتی با ما در تماس باشید ، ما نیز از پیدا کردن دوستان جدید بسیار خوشحال میشویم.