مجله علمی-ترویجی سرای سلامت

نویسنده -محبوبه متاهل

ایست قلبی، ایست زندگی!

ایست قلبی پدیده ای است که در ان قلب به دلیل مشکل در سیستم الکتریکی از تپش می افتد. بنابراین قلب نمیتواند خون را به اعضا و بافت های بدن پمپ کند و بافت ها به علت کمبود اکسیژن نمیتوانند کار کنند. عوامل زیادی در ایجاد این پدیده نقش دارند که حذف انها و...

ما را دنبال کنید

شما می توانید به راحتی با ما در تماس باشید ، ما نیز از پیدا کردن دوستان جدید بسیار خوشحال میشویم.