مجله علمی-ترویجی سرای سلامت

نویسنده -ایلیا مهریزی

چالشی به نامِ سیر شدن!

سیری؛ حسی است که با خوردن مقداری کافی از غذا به ما دست می دهد؛ درهنگام غذاخوردن و به دنبال آن با کشیده شدن دیواره ی معده، نوعی سیگنال ایجاد می شود. دراین حین شما می توانید از غذا خوردن دست بکشید.با گذشت 20 دقیقه از زمان غذا خوردن، پیام سیری شکل می...

ما را دنبال کنید

شما می توانید به راحتی با ما در تماس باشید ، ما نیز از پیدا کردن دوستان جدید بسیار خوشحال میشویم.