مجله علمی-ترویجی سرای سلامت

ترومبوزوريد عمقي (لخته در رگهاي پا) چگونه درمان ميشود؟

درمان لخته (ترومبوز) دررگ ها ( وريدهای عمقي) طی ماههای اول درمان اهميت بسيار زيادي دارد و بايد به دقت طبق دستور مصرف شود تا از بزرگ شدن لخته ي موجود و يا تشكيل لخته ي جديد جلوگيري كند. همچنین طی درمان عملكرد دارو با انجام آزمايش خون چك می شود تا دوز دارو تنظیم و در صورت نياز تغيير داده شود. در مواردی نیز جهت درمان از فيلتر وريد اجوف تحتاني استفاده میشود.

ترومبوزوريد عمقي (لخته در رگهاي پا) چگونه درمان ميشود؟

درمان لخته ي رگهاي پا به وسيله ي داروهايي كه از بزرگتر شدن لخته و كنده شدن و حركت آن به سمت ريه ها جلوگيري ميكند انجام ميشود. اين داروها معمولا به شكل قرص ميباشند. درمان معمولا در بيمارستان شروع ميشود و ميتواند در منزل ادامه پيدا ميكند. اين داروها با نامهايي چون داروهاي “ضد لخته”، “رقيق كننده ي خون” يا “آنتي كوآگولانت” شناخته ميشوند. تقريبا تمامي افراد بايد حداقل به مدت سه ماه (يا بيشتر) تحت درمان دارويي باشند. در مواردي كه نتوان ازقرص استفاده كرد ممكن است درمان براي چند روز با داروهايي كه زيرپوست تزريق ميشوند به نام “هپارين” انجام شود.

داروهاي ضد لخته باعث حل شدن لخته نميشوند بلكه از بزرگ شدن لخته ي موجود و يا تشكيل لخته ي جديد جلوگيري ميكنند. ادامه ي دادن درمان دارويي براي چند ماه اهميت بسيار زيادي دارد، زيرا به بدن فرصت ميدهد تا لخته ي تشكيل شده را به تدريج حل كند. به علاوه در افراد داراي لخته طي چند ماه اول خطر بالايي براي تشكيل لخته ها ي جديد دارند.

داروهاي ضد لخته ي متفاوتي به شكل قرص موجود ميباشند. يكي ازين داروها وارفارين (يا كومادين) ميباشد.داروهاي ديگر شامل ريواروكسابان (يا زارلتو) و دابيگاتران (پراداكسا) ميباشند.

قرصهاي تجويز شده توسط پزشك بايد دقيقا طبق دستور مصرف شود و در صورتي كه مصرف قرص در زمان خود فراموش شود بايد با پزشك خود تماس بگيريد تا شما را راهنمايي كند.

زماني كه از داروهاي ضد لخته استفاده ميكنيد، بايد عملكرد دارو با انجام آزمايش خون چك شود. در صورت مصرف وارفارين بايد به طور مرتب آزمايش خون انجام شود. در صورت تغيير در نتيجه ي آزمايش يا وضعيت سلامتي تان بايد به پزشك خود اطلاع دهيد تا در صورت نياز دوز دارو تغيير داده شود. علت اهميت اين قضيه اين است كه مصرف دوز اشتباه دارو ممكن است تأثير مناسب در جلوگيري لخته نداشته باشد يا برعكس باعث خونريزي شديد شود.

در افرادي كه جهت درمان شان نميتوانند از داروها استفاده كنند، ممكن است شكل متفاوتي از درمان كه “فيلتر وريد اجوف تحتاني” نام دارد استفاده شود. “وريد اجوف تحتاني” يا “IVC” يك رگ بزرگ است كه خون برگشتي از پاها و نيمه ي پاييني بدن را به قلب ميرساند. فيلتر هاي صافي مانندي در اين رگ بزرگ قرار ميگيرد كه لخته هاي بزرگي كه از پاها كنده ميشود را گير مي اندازد و از ورود آنها به قلب و ریه جلوگیری میکند.

در موارد زير از اين درمان استفاده ميشود:
  • نتوان از وارفارين يا ساير داروهاي ضد لخته استفاده كرد.
  • علي رغم درمان با وارفارين يا ساير داروهاي ضد لخته، لخته ي جديد تشكيل شود.
  • به علت مصرف داروهاي ضد لخته خونريزي ايجاد شود.

وقتي كه بيماري شما به قدري شديد باشد كه اگر لخته از پا به ريه برود بتواند منجر به مرگ شود

 

استاد ناظر:

دکتر واشقانی فراهانی

مجله علمی-ترویجی سرای سلامت©۲۰۱۷

امیرحسین سیدحسین پور

اضافه کردن نظر

ما را دنبال کنید

شما می توانید به راحتی با ما در تماس باشید ، ما نیز از پیدا کردن دوستان جدید بسیار خوشحال میشویم.