مجله علمی-ترویجی سرای سلامت

دکتر علیرضا محجوب

 

مشخصات:

نام و نام خانوادگي:  دکتر علیرضا محجوب

پزشک عمومی

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات پیشگیری اولیه از بیماری های قلب و عروق

دبیر مرکز پژوهشهای دانشجویان  پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران

آدرس ايميل:   ali_r_mahjoub@yahoo.com

 

مقالات:

  1. Shariatirad S, Mahjoub A. et all Buprenorphine for Treatment of Methamphetamine Use Disorder; a Phase II Clinical Trial Study. Iranian journal of psychiatry and behavioral sciences, in press

  1. T Soleymanian, Z Kokabeh, R Ramaghi, A Mahjoub, H Argani. Clinical outcomes and quality of life in hemodialysis diabetic patients versus non-diabetics. 2017 Journal of Nephropathology 6 (2), 81

  1. Mohammad Effatpanah, Alireza Mahjoub, et all. effect of vitamin d3 on improvement of patients aged 18-65 with treatment resistant depression (TRD). 2017 International Journal of Current Research 9 (02), 47176-47181

  1. T Soleymanian, N Nikzad, A Mahjoub et al. Serum Levels of Intact Parathyroid Hormone, Calcium, and Phosphorus and Risk of Mortality in Hemodialysis Patients. 2016 Nephro-Urology Monthly. 9(1): e42569 , DOI: ۱۰٫۵۸۱۲/numonthly.42569

 

تالیف و ترجمه:

۱ـ انرژی های شگفت انگیز نهفته در بدن ما (ترجمه) ۱۳۸۵ نشر سماط

۲ـ پره تست هاریسون ۲۰۱۲ مروری بر سوالات آموزشی برد داخلی (ترجمه) ۱۳۹۲ نشر آرتین طب

۳ـ سوالات بورد و ارتقای بیماری های نورولوژی ۱۳۸۰-۱۳۹۰ . گردآوری ۱۳۹۲ نشر آرتین طب

۴ـ تشخیص افتراقی چرچیل ۲۰۱۴ (ترجمه) ۱۳۹۳. نشر آرتین طب

 

 

دکتر احسان سرايی

ما را دنبال کنید

شما می توانید به راحتی با ما در تماس باشید ، ما نیز از پیدا کردن دوستان جدید بسیار خوشحال میشویم.