مجله علمی-ترویجی سرای سلامت

آیا مصرف الكل يك اختلال و بيمارى محسوب مى شود؟

“اختلال در مصرف الكل” يك الگوى مصرفى است كه مشكلات زیادی را براى فرد به همراه دارد. در انجام كارهاى روزانه اش به مشکل میخورد. سلامت و امنيت فرد به خطر مى افتد. اختلال در مصرف الكل مى تواند خفيف، متوسط يا شديد باشد. ژنتيك، فيزيولوژى بدن، عوامل محيطى و اجتماعى در هر فرد تعيين ميكند كه مصرف الكل چه تاثيرى بر رفتار و بدن او دارد. اختلال و بيمارى مصرف الكل معمولا در دهه ى دوم و سوم زندگی رخ ميدهد. هرچند در هر سنى ميتواند شروع شود.

آیا مصرف الكل يك اختلال و بيمارى محسوب مى شود؟

“اختلال در مصرف الكل”، يك الگوى مصرفى است كه مشكلات زیادی را براى فرد به همراه دارد. در انجام كارهاى روزانه اش به مشکل میخورد و سلامت و امنيت او به خطر مىافتد.

اختلال در مصرف الكل میتواند خفيف، متوسط يا شديد باشد. اين تقسيم بندى با توجه به تعداد علائمى كه در فرد ظاهر ميشود انجام ميشود.
علائم اختلال در مصرف الکل:
١- در كنترل مصرف ناتوان است.
٢- فرد با اینکه تمایل دارد مصرفش را كم كند، ناموفق است.
٣- فرد ميل شديد براى مصرف الكل دارد.
٤- به دنبال تكرار مصرف الكل، فرد در انجام وظایف خود در محل كار، مدرسه و خانه شکست میخورد.
٥- حتى با وجود آگاهی از مشكلاتى که برايش به وجود آمده، مصرف الكل را ادامه میدهد.
٦- فعاليتهاى اجتماعى و شغلىاش را ترک میکند.
٧- در موقعيتهاى خطرناك مثل رانندگى و شنا كردن، الكل میخورد.
٨- براى گرفتن اثر قبلى، نياز به مصرف الكل بیشتر دارد و با مقدار قبلى اثر كمترى می گيرد.
٩-  به دنبال قطع مصرف، فرد حالت تهوع مي گيرد، عرق میكند و میلرزد (علائم ترك).

“اختلال در مصرف الكل”
۱- دوره هاى مسموميت الکلى (مستى)
۲- علائم ترك

“مسموميت الكلى” به دنبال افزايش ميزان الكل موجود در خون در حال گردش به وجود میآید. هر چه غلظت الكل در خون بيشتر باشد، علائم شديدتر هستند. مسموميت الكلى باعث تغييرات رفتارى و روانى ميشود؛ مثل:
–  رفتار نامتعارف با توجه به موقعيت
–  حال عمومى بد
–  اختلال در توانایی قضاوت و تصمیم گیری
–  ناواضح صحبت كردن و اختلال در ادا كردن كلمات

–  اختلال در تمركز و حافظه
–  ناهماهنگى بين قسمتهاى مختلف بدن (مثلا در راه رفتن)
–  فراموش کردن وقایع رخداده در هنگام مستی
–  كما و مرگ در اثر مصرف مقادير بسيار بالاى الکل

“علائم ترك” زمانى رخ ميدهند كه بعد از مصرف زياد و طولانى الكل ، مصرف به شدت كاهش يابد يا قطع شود. اين علايم از چند ساعت بعد از قطع مصرف تا ٤ یا ٥ روز بعد در فرد ديده ميشوند؛ از جمله:
١-  عرق كردن
٢- بالا رفتن ضربان قلب
٣- لرزش دست
٤- اختلال در خواب
٥-  تهوع و استفراغ
٦-  توهم
٧- بیقرارى
٨- اضطراب
٩- گاهاً تشنج

ژنتيك، فيزيولوژى بدن، عوامل محيطى و اجتماعى در هر فرد تعيين ميكند كه مصرف الكل چه تاثيرى بر رفتار و بدن او دارد. طبق بعضى نظريه ها مصرف الکل در بعضى افراد، اثرات متفاوت و شديدترى دارد كه ميتواند باعث اختلال در مصرف شود.

اختلال و بيمارى مصرف الكل معمولا در دههى دوم و سوم زندگی رخ ميدهد. هرچند در هر سنى ميتواند شروع شود.

“عوامل خطر”
–  مصرف پيوسته و منظم مقدار زياد الكل.
–  شروع مصرف الكل در سنين پايين.

–  قرار گرفتن در محيطهاى اجتماعى و دوستى كه مصرف الكل در آن زياد و به طور منظم باشد.
–  سابقه خانوادگی: احتمالا به علت عوامل ژنتيكى
– افسردگى و ساير بيمارىهاى روانى مثل اضطراب واسكيزوفرنى و دوقطبى و…
–  سابقه آسيب روحى قبلی و ساير بحرانها.
–  سابقه عمل جراحى چاقى مثل كوچك كردن معده و گذاشتن حلقه به دور معده

استاد ناظر: دکتر واشقانی فراهانی

 

مجله علمی-ترویجی سرای سلامت©۲۰۱۷

اضافه کردن نظر

ما را دنبال کنید

شما می توانید به راحتی با ما در تماس باشید ، ما نیز از پیدا کردن دوستان جدید بسیار خوشحال میشویم.