مجله علمی-ترویجی سرای سلامت

نگاهی ساده به تشخیص و کاهش عوامل خطر بیماری های قلبی (۱):عوامل خطر گرفتگی سرخرگ خونرسان قلب

گروه غالب مردمی که گرفتگی سرخرگ خونرسان قلب در آنها مشاهده می شود ، حداقل یکی از عوامل اصلی خطر را دارند . گرچه شما نمی توانید بعضی از آن ها را تغییر دهید

نگاهی ساده به تشخیص و کاهش عوامل خطر بیماری های قلبی (۱):

عوامل خطر گرفتگی سرخرگ خونرسان قلب که غیر قابل جلوگیری هستند!

گروه غالب مردمی که گرفتگی سرخرگ خونرسان قلب در آنها مشاهده می شود ، حداقل یکی از عوامل اصلی خطر را دارند . گرچه شما نمی توانید بعضی از آن ها را تغییر دهید ( مثل سن ، جنسیت و ژنتیک ) ، ولی می توانید بیشتر آن هارا با انتخاب یک روش زندگی مثبت مثل رعایت یک رژیم غذایی سالم ، داشتن فعالیت بدنی به طور منظم و نکشیدن سیگار، کنترل کنید . این عادت ها همچنین به بهبود بیماری های دیگر مثل دیابت و فشارخون بالا که احتمال بروز بیماری های قلبی را افزایش می دهد، کمک می­کند .

البته محدوده ای دیگری از موضوعات وجود دارد که از قلم افتاده است : عوامل روانشناختی که شامل استرس، افسردگی، تشویش و نگرانی، بیماری اعصاب و عصبانیت از این جمله هستند. اگرچه ممکن است کنترل بسیاری از اتفاق ها در زندگی ما که باعث استرس یا سختی می شود مشکل باشد اما شما می توانید تا اندازه­ی مشخصی روی طرز برخورد خود با این استرس ها کنترل داشته باشید.

چیز هایی که شما نمی توانید کنترل کنید : سن ، جنسیت و ژنتیک

بعضی از عوامل ایجاد گرفتگی سرخرگ خونرسان قلب نیز غیر قابل جلوگیری است . ولی خوب است که از آنها آگاه باشید و بدانید که هنوز آن دسته از عوامل که شما می توانید آن ها را کنترل کنید می تواند این خطر را برای شما کاهش دهد . یکی از این عوامل افزایش سن میباشد که با افزایش سن ممکن است در برخی نقاط دیواره داخلی این عروق پلاك های چربی ایجاد ‏شود و در ادامه به تدریج بزرگتر شوند. عوامل آسیب رسان به دیواره سرخرگها با افزایش این ‏پلاك ها و همچنین سرعت بیشتر رشد آنها همراه می باشند. این عوامل شامل عوامل ‏ارثی، چربی خون بالا، دیابت، فشارخون بالا، مصرف سیگار، عوامل التهابی، تحرك کم ‏و چاقی و برخی بیماری های خاص می باشد و كنترل این عوامل با كاهش خطر تنگی ‏ عروقی و عوارض آن همراه می باشد.

 

استاد ناظر:

دکتر علی واشقانی فراهانی

مجله علمی-ترویجی سرای سلامت©۲۰۱۷

تابان واشقانی فراهانی

اضافه کردن نظر

ما را دنبال کنید

شما می توانید به راحتی با ما در تماس باشید ، ما نیز از پیدا کردن دوستان جدید بسیار خوشحال میشویم.