مجله علمی-ترویجی سرای سلامت

نارسایی قلبی (با کاهش قدرت پمپاژ در هر انقباض قلب )

نارسایی قلبی با کاهش قدرت پمپاژ در هر انقباض قلب نوعی نارسایی قلبی است.نارسایی قلبی حالتی است که در آن قلب خون را به خوبی پمپ نمی کند یا به خوبی از خون پر نمی شود.در نتیجه قلب از کار خود در حرکت دادن خون در بدن عقب می ماند.

نارسایی قلبی(با کاهش قدرت  پمپاژ در هر انقباض قلب )

نارسایی قلبی با کاهش قدرت  پمپاژ در هر انقباض قلب یا کسر جهشی”ejection fraction پایین:

نارسایی قلبی با کسر جهشی کاهش یافته چیست؟نوعی نارسایی قلبی است.نارسایی قلبی حالتی است که در آن قلب خون را به خوبی پمپ نمی کند یا به خوبی از خون پر نمی شود.در نتیجه قلب از کار خود در حرکت دادن خون در بدن عقب می ماند.این حالت باعث علائمی مانند ادم(برامدگی)،تنگی نفس و خستگی می شود.

۲ نوع نارسایی قلبی داریم:

 • در نارسایی قلبی با کسر جهشی کاهش یافته قلب خیلی ضعیف است.وقتی قلب پمپ می کند،خوب منقبض نمی شود.به این نوع نارسایی قلبی، نارسایی قلبی سیستولیک هم گفته می شود.
 • در نارسایی قلبی با کسر جهشی عادی، قلب خیلی سفت است.وقتب قلب پمپ می کند،خوب استراحت نکرده(منبسط نمی شود) و از خون پر نمی شود.به این نوع نارسایی قلبی،نارسایی دیاستولیک قلبی هم گفته می شود.

کسر جهشی “ejection fraction” مقدار خونی است که قلب در هر ضربه پمپ می کند.

آیا تستی برای تشخیص نارسایی قلبی وجود دارد؟

 • عکس قفسه سینه
 • الکتروکاردیوگرام – این تست فعالیت الکتریکی قلب را می سنجد.
 • اکوکاردیوگرام(اکو) – این تست با استفاده از امواج صوتی تصویری از قلب را در حال تپش نشان می دهد.
 • کاتتریزاسیون قلبی – در این تست دکتر لوله نازکی را وارد رگ خونی در دست یا پای شما می کند.سپس این لوله را به سمت قلب هدایت می کند.وقتی لوله در قلب قرار گرفت اندازه گیری هایی انجام می شود.

نارسایی قلبی با کسر جهشی کاهش یافته چگونه درمان می شود؟

 • دارو ها
  • مهار کننده های آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین – این دارو ها عروق خونی را گشاد می کنند. بنابراین قلب راحت تر می تواند خون را پمپ کند.
  • بتا بلاکرها
  • دیورتیک ها
  • بلاک کننده گیرنده مینرالکورتیکوئید
  • نیترات و هیدرالازین
 • دیگوکسین – کمک می کند تا قلب با نیروی بیشتری خون را پمپ کند.
 • دستگاهی که به قلب کمک می کند تا با نیروی بیشتری پمپ کند
 • پیوند قلب

 

استاد ناظر:

دکتر واشقانی فراهانی

مجله علمی-ترویجی سرای سلامت©۲۰۱۷

سپهر نایبی راد

اضافه کردن نظر

ما را دنبال کنید

شما می توانید به راحتی با ما در تماس باشید ، ما نیز از پیدا کردن دوستان جدید بسیار خوشحال میشویم.