مجله علمی-ترویجی سرای سلامت

چگونه بخشش را تجربه کنیم و سلامتی خود را حفظ کنیم!

اگر میخواهید سلامت خود را حفظ کنید. ارزش بخشش و اینکه چگونه می تواند زندگیتان را بهتر کند را درک کنید. تشخیص بدهید چه چیزی نیازبه التیام دارد وچه کسی برای چه عملی باید بخشیده شود. پیوستن به یک گروه حامی یا مراجعه به مشاور را درنظر داشته باشید. احساساتتان درباره ی اتفاقی که افتاده و تاثیری که روی رفتارتان دارند را بشناسید وسعی کنید آنها را بروز دهید.تصمیم بگیرید که کسی که ناراحتتان کرده را ببخشید.

چگونه بخشش را تجربه کنیم و سلامتی خود را حفظ کنیم!

چگونه به یک کیفیتی ازبخشندگی برسم؟

بخشش تعهدی است به یک فرآیند تغییر شخصی. یرای رسیدن از رنج کشیدن به بخشیدن باید:

 • ارزش بخشش و اینکه چگونه می تواند زندگیتان را بهتر کند را درک کنید.
 • تشخیص بدهید چه چیزی نیازبه التیام دارد وچه کسی برای چه عملی باید بخشیده شود.
 • پیوستن به یک گروه حامی یا مراجعه به مشاور را درنظر داشته باشید.
 • احساساتتان درباره ی اتفاقی که افتاده و تاثیری که روی رفتارتان دارند را بشناسید وسعی کنید آنهارا بروز دهید.
 • تصمیم بگیرید که کسی که ناراحتتان کرده را ببخشید.
 • ازنقشتان به عنوان قربانی عبورکرده و از کنترل و قدرتی که آن موقعیت و آن فردی که آزارتان داده، درزندگیتان داشته اند رها شوید.

اگرکینه ها را رها کنید، دیگر زندگی را با صدمه ای که دیده اید تعریف نخواهید کرد. شاید محبت و درک متقابل هم پیدا کنید.

اگرنتوانم کسی را ببخشم چه اتفاقی می افتد؟

بخشش می تواند چالش برانگیز باشد. مخصوصا اگرکسی که اذیتتان کرده اشتباه خود را قبول نکند. اگرفکر می کنید گیرکرده اید:

 • همدلی را تمرین کنید. سعی کنید از دید طرف مقابل به قضیه نگاه کنید.
 • از خودتان بپرسید چرا باید او چنین رفتاری بکند. شاید اگر شما هم در وضعیت مشابهی بودید واکنش مشابهی نشان می دادید.
 • درباره ی زمان هایی که شما دیگری را اذیت کرده اید و افرادی که شما را بخشیده اند فکر کنید.
 • خاطرات روزانه بنویسید، دعا کنید یا با راهنمایی مدیتیشن انجام دهید. یا با فردی که فکرمی کنید عاقل و مهربان است مثل یک روحانی،  یک ارائه دهنده ی خدمات بهداشت روان یا یک دوست بی طرف صحبت کنید.
 • آگاه باشید که بخشش یک فرآیند است ،حتی آسیب های کوچک هم شاید لازم باشد بارها بازبینی شده و دوباره فراموش شوند.

آیا بخشش آشتی را تضمین می کند؟

اگر اتفاق دردناک شامل کسی بوده که رابطه تان با او برایتان ارزشمند است با بخش می تواند منجربه آشتی شود.هرچند همیشه این گونه نیست.

اگرفرد مقابل مرده باشد یا مایل به ارتباط با شما نباشد آشتی کردن غیرممکن می شود. دربقیه موارد آشتی کردن شاید مناسب نباشد. هرچند بخشش همیشه ممکن است(حتی اگر آشتی ممکن نباشد)

اگر کسی که می بخشم عوض نشود چه؟

هدف بخشش وادار کردن فرد دیگر به تغییر اعمال، رفتار یا سخنانش نیست. با این دید به بخشیدن نگاه کنید که می تواند زندگیتان را تغییربدهد(با به ارمغان آوردن صلح، شادی والتیام روحی و احساسی و سلامت ) بخشش می تواند قدرتی را که آن فرد در زندگی شما دراختیاردارد ازبین ببرد.

اگر من کسی باشم که نیاز به بخشیده شدن دارد چه؟

قدم اول این است که صادقانه اشتباهاتی که انجام داده اید و تاثیری که آن ها روی بقیه گذاشته اند را ارزیابی و تایید کنید. خودتان را با شدت بیش از حد قضاوت نکنید.

اگرواقعا برای کاری که انجام داده اید یا حرفی که زده اید متاسف هستید،به افرادی که اذیتشان کرده اید بگویید. با غم و اندوه صمیمانه یا پشیمانی صحبت کنید و بدون اینکه بهانه بیاورید طلب بخشش کنید.

هرچند به یاد داشته باشید که نمی توانید کسی را مجبور کنید که شما را ببخشد. بقیه هم به زمان نیازدارند که به بخشش برسند.هراتفاقی که بیفتد، متعهد باشید که با بقیه با محبت، همدلی و احترام برخورد کنید.

 

استاد ناظر: دکتر واشقانی فراهانی

 

مجله علمی-ترویجی سرای سلامت©۲۰۱۷

الهه عباس زاده

اضافه کردن نظر

ما را دنبال کنید

شما می توانید به راحتی با ما در تماس باشید ، ما نیز از پیدا کردن دوستان جدید بسیار خوشحال میشویم.