دکتر علی واشقانی فراهانی

  مشخصات: نام و نام خانوادگي: علي واشقاني فراهاني رشته تخصصي: متخصص بيماري هاي قلب و عروق- فلوشيپ اینترونشنال الكتروفيزيولوژي قلب شغل: هيات علمي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران رتبه علمي: دانشيار محل خدمت: بيمارستان مركز قلب تهران آدرس محل كار: خيابان كارگر شمالي، نرسيده به بزرگراه جلال آل احمد، مركز قلب تهران avasheghani@tums.ac.irآدرس … ادامه خواندن دکتر علی واشقانی فراهانی